web development software

Ukážky prác

Nižšie nájdete náhľady niektorých mojich prác z oblasti počítačovej grafiky. Práce boli realizované v období posledných 10 rokov. Sú rozdelené do štyroch oblastí no mám skúsenosti aj s ďalšími oblasťami počítačovej grafiky a médií (3d grafika, animácia, video, fotografia...)

Printová grafika

Sadzba a zalamovanie, letáky, plagáty, vizitky, kalendáre...

Grafická identita

Návrh a realizácia loga, príprava súborov, alebo definovanie pravidiel v logomanuáli.

Webdesign

Grafické návrhy, HTML CSS, príprava šablón pre CMS

Ilustrácie

Grafické návrhy na tričká, návrhy emblémov, vektorové ilustrácie...

© Copyright 2017 Jozef Petrenčík